Google unconfimed update-22-05

Google update không chính thức 22/05 – 23/05

Theo dõi Dịch vụ Backlink PBN trên

5/5 - (2 bình chọn)

Dichvupbn vẫn đang thấy những dấu hiệu về một bản cập nhật thuật toán xếp hạng tìm kiếm “không chính thức” khác của Google, bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 và kéo dài trong vài ngày tiếp theo. Điều đặc biệt ở đây là tôi thấy sự trò chuyện đáng kể trong cộng đồng SEO, nhưng một số công cụ kiểm tra xếp hạng Google phổ biến không phát hiện được điều này.

Như đề cập trước đó, chúng tôi đã nói về bản cập nhật không chính thức trước đó của Google; một vào khoảng ngày 17 tháng 5, trước đó vào ngày 10 tháng 5 và bản cập nhật khác vào đầu tháng 5.

Link bài viết: https://dichvupbn.com/google-update-khong-chinh-thuc-16-05-18-05.html

Bản cập nhật mới này đã thu hút sự chú ý của nhiều SEOer nhưng các công cụ chỉ số Google về phần lớn vẫn khá bình thường.

Một số đoạn chat mà dichvupbn trao đổi với các SEOers khác tại các diễn đàn SEO nước ngoài. Hầu hết các cuộc đối thoại này diễn ra trên WebmasterWorld (4rum mà dichvupbn tham gia) và trong các bình luận khác.

Dịch vụ backlink PBN

Dịch vụ backlink PBN chat cộng đồng

Dưới đây là một số trích dẫn bình luận trên diễn đàn:

Drop continuing, nothing helps. Just can’t do anything like watching they are destroying all I was doing for more than 10 years. Insanity.

“Tình hình tiếp tục xấu đi, không gì có ích. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc theo dõi GG đang phá hủy tất cả những gì tôi đã làm trong hơn 10 năm qua. Thật điên làm sao”

US traffic is dead today. Like almost nothing… Pretty much same as you @dichvupbn They must prepare something big again.

“Lưu lượng truy cập tại Mỹ ngày hôm nay hoàn toàn bị chết. Gần như không có gì… Gần như giống như bạn @dichvupbn Google chắc chắn đang chuẩn bị một cái gì đó lớn hơn nữa.”

Here we go again…USA traffic is starting the morning at -74%. Search is -30%, direct -34%, home page -53%. Traffic in general is just at a new lower level from any place that counts. Meanwhile, plenty of traffic from Botswana!

“Chúng ta lại bắt đầu… Lưu lượng tại Mỹ bắt đầu sáng sớm với tỷ lệ -74%. Tìm kiếm giảm 30%, truy cập trực tiếp giảm 34%, trang chủ giảm 53%. Lưu lượng nói chung chỉ đạt một mức thấp mới từ bất kỳ nơi nào quan trọng. Trong khi đó, có rất nhiều lưu lượng từ Botswana!”

After a very low traffic weekend, at 05.00 UK time this morning traffic returned to normal levels and has remained there all day … for the moment!

“Sau một dịp cuối tuần với lưu lượng truy cập rất thấp, lúc 05:00 giờ Anh vào buổi sáng, lưu lượng trở lại mức bình thường và đã duy trì suốt cả ngày… cho đến thời điểm này!”

Yes, huge impact on our niche – 30%

“Có, ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực chúng tôi – giảm 30%”

Basically I see big drops in traffic a few days before the rest of the people (here too) report the same problems.

“Cơ bản tôi nhận thấy giảm lớn về lưu lượng trước một vài ngày so với người khác (ở đây cũng vậy) báo cáo về cùng những vấn đề tương tự.”

Liệu bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi xếp hạng lớn nào trong vài ngày qua hay không? Hãy để lại thông tin ở phần liên hệ tại dichvupbn.com nhé.

cảm ơn đã theo dõi chúng tôi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hello banner

Nội dung liên quan

WEbsite chưa lên top?

Để lại thông tin liên hệ cho dichvupbn.com ngay nào!

Tầm nhìn dịch vụ pbn