Google unconfimed update 06/06-08/06

Google update không chính thức 06/06 – 08/06

Theo dõi Dịch vụ Backlink PBN trên

Rate this post

Vừa qua, trong cộng SEO mà dichvupbn tham gia đã gia tăng đáng kể các cuộc trò chuyện về Google update và show ra một số bằng chứng cho thấy có sự biến động trong công cụ tìm kiếm vào ngày 06/06/2023

Trước đó các bạn còn nhớ, dichvupbn đã chia sẻ về việc cập nhật không chính thức Google vào cuối tháng trước (22 – 23/05).

Link bài viết: https://dichvupbn.com/google-update-khong-chinh-thuc-22-05-23-05.html

Và vào 06/06 sự biến động tương tự đã được các SEOer trên Roundtable bàn luận khá sôi nổi. Về một cập nhật nhỏ không xác nhận của Google thì sao?

Google unconfimed update 06/06-08/06

Google unconfimed update 06/06-08/06

Sau đây là một số các đoạn chat trên diễn đàn mà dichvuPBN.com sẽ cập nhật cho các bạn xem:

Once again, there has been a significant surge in website traffic throughout Sunday and Monday. Within a span of less than 18 hours, my website received eight new inquiries from high-budget customers, along with phone calls from various locations such as the USA, Europe, and Dubai. This sudden influx occurred after a two-week period of minimal inquiries. If this trend continues, it is expected to taper off by tomorrow, followed by a period of complete silence lasting 10 to 14 days. I am curious if anyone else has noticed a substantial increase in genuine website traffic within the past 48 hours.

Một lần nữa, có một sự tăng vọt đáng kể về lưu lượng truy cập trong suốt cả ngày Chủ nhật và thứ Hai. Tám yêu cầu kiểm tra mới từ khách hàng có ngân sách lớn đã được gửi từ trang web của tôi và cũng có cuộc gọi điện trong vòng chưa đầy 18 giờ từ khắp nước Mỹ, châu Âu và Dubai. Việc này xảy ra sau hai tuần gần như không có yêu cầu nào. Nếu mô hình này thay đổi, nó sẽ kết thúc vào ngày mai. Sau đó sẽ không thay đổi gì trong bòng 10-14 ngày sau. Có ai có sự thay đổi về traffic như tôi trong vòng 48h không?

google search ranking update-dichvupbn

google search ranking update-dichvupbn

I’m experiencing a similar situation where I am receiving inquiries and witnessing some conversions. While the increase in traffic is gradual and hasn’t fully compensated for the losses from the previous month, I am still grateful for the improvement.

Like ichthyous, I also went through a period of complete silence for two weeks. There was no activity whatsoever, no emails, and no conversion attempts, including abandoned carts. It felt completely inactive. However, starting from June 1st, the activity has slowly begun to pick up again.

Tình hình của tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại nhận được các yêu cầu thông tin và một số giao dịch thành công. Lưu lượng truy cập cũng đang tăng lên một chút (chưa đủ để bù đắp những thiệt hại từ tháng trước nhưng tôi cũng chấp nhận).

Tôi có chính xác cùng một mô hình như bạn. Trong vòng 2 tuần, tôi không nhận được gì cả, không có email, không có chuyển đổi (giỏ hàng gần như bị bỏ qua). Hoàn toàn im lặng. Và từ ngày 1 tháng 6, mọi thứ bắt đầu trở lại từ từ.

google update 08-06

google update 08-06

Once again, there is a significant level of instability in the search engine results page (SERP) rankings today. Every time the page is refreshed, the rankings are changing. Additionally, there seems to be a recurring issue where the next page links are not functioning properly. As a result, my websites are experiencing fluctuating positions between the first and second pages, but the traffic is not consistent or satisfactory today.

Một lần nữa, có một mức độ không ổn định đáng kể trong việc xếp hạng trang kết quả tìm kiếm (SERP) ngày hôm nay. Mỗi khi làm mới trang, thứ hạng lại thay đổi. Ngoài ra, có vẻ như có một vấn đề tái diễn xảy ra khi liên kết trang kế tiếp không hoạt động đúng cách. Kết quả là, các trang web của tôi đang gặp sự thay đổi vị trí giữa trang đầu tiên và thứ hai, nhưng lưu lượng truy cập không ổn định hôm nay.

It appears that something unusual is happening today. Currently, only three tracking tools are indicating volatility, but there are discussions on Japanese and Spanish forums regarding this issue. However, there is no substantial information available in English at the moment. Personally, I have observed a decline of at least 55% in Google traffic over the past 16 hours.

Có vẻ như có điều gì đó bất thường xảy ra hôm nay. Hiện tại, chỉ có ba công cụ theo dõi cho thấy sự biến động, nhưng có cuộc thảo luận trên các diễn đàn tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha về vấn đề này. Tuy nhiên, hiện tại không có thông tin đáng kể bằng tiếng Anh. Cá nhân tôi đã quan sát thấy sự giảm ít nhất 55% trong lưu lượng truy cập từ Google trong 16 giờ qua.

Tất cả các cuộc trò chuyển của các SEOers bên trên từ diễn đàn webmasterworld mà dichvupbn.com thu thập được và chia sẻ cho các bạn. Về website của các bạn thì sao? Riêng của dichvupbn thì thế này đây

search console dichvupbn

Search console dichvupbn ngày trong tuần 06/06 – 08/06

cảm ơn đã theo dõi chúng tôi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hello banner

Nội dung liên quan

WEbsite chưa lên top?

Để lại thông tin liên hệ cho dichvupbn.com ngay nào!

Tầm nhìn dịch vụ pbn